Преглед на печата … > Мнения …

Blockchain voting is a spectacularly dumb idea for a whole bunch of reasons …

(1/1)

ddantgwyn:
Понеже мине не мине много време и все ще се намери някой да се изтъпани пред камерите и да поиска електронно (или дистанционно) гласуване, позовавайки се на модерните в момента блокчейн алгоритми, предлагам на вниманието (им) кратка публикация от Брус Шнайер, имащ репутацията на разбиращ от тези неща:


--- Quote (selected) ---On Blockchain Voting
https://www.schneier.com/blog/archives/2020/11/on-blockchain-voting.html
Blockchain voting is a spectacularly dumb idea for a whole bunch of reasons. I have generally quoted Matt Blaze:

    Why is blockchain voting a dumb idea? Glad you asked.

    For starters:

        It doesn’t solve any problems civil elections actually have.
        It’s basically incompatible with “software independence”, considered an essential property.
        It can make ballot secrecy difficult or impossible.You may have heard of Voatz, which uses blockchain for voting. It’s an insecure mess. And this is my general essay on blockchain.

Short summary: it’s completely useless.

--- Край на цитат ---

И връзка към статията, спомената в публикацията: "Going from Bad to Worse: From Internet Voting to Blockchain Voting"

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия