За живота, вселената и всичко останало … > Историческо бъдеще …

Как траките бяха превърнати в предци на българите

(1/25) > >>

фелдкурат Ото Катц:
Попадна ми долното четиво - авторката заявява, че всичко е започнало от Тодор Живков, който обявил "В нашите жили тече тракийска кръв".
За съжаление сайтът не позволява копиране на текста, ще трябва да се чете и цитира по памет.

Четивото не ми хареса, сбириток, но нейсе - да чуем хората тук, които разбират. Част от тезите и имената бяха споменавани в култовата (или иконичната по новому) тема IYI на Штурчо.

Липсва ми Штурцо - може ли някои да го покани - и Мица също, и тя ги разбира.

Аз оставам само кибик-наблюдател, не ги разбирам.

   https://www.ploshtadslaveikov.com/kak-trakite-byaha-prevarnati-v-predtsi-na-balgarite/?fbclid=IwAR0BekyCzxnXTagE3KxOBSwR-YG_Ak57cWaV2_Pmj0EL3OWXISSZtSvKR30

.:
И ако допреди няколко години най-далечното минало, към което се обръщаха патриотарите, беше романтизираната версия на Възраждането и пасторалната идея за „чистото село“, днес все по-често се срещат твърдения, че корените на националното ни самочувствие са отпреди писмената история – във времената на траките.

Тази теория – за българите като наследници на траките – не е нова. За пръв път траките се споменават в български историографски труд през 1870 г. – в брошурата на Стефан Захариев „Татар-Пазарджишката кааза“. В него предосвобожденският писател споменава за митичния предводител Тир, който извел народи от Индия и те после се кръстили на негово име – траки. А като дошли на Балканите, елините ги нарекли пеласги. Те помежду си се наричали „ярии“ и били славяноезични. В трудовете на Раковски също се появяват подобни митове, макар и да не се споменават изрично траките.
никакъв проблем с копиранрто на текст

фелдкурат Ото Катц:

--- Цитат на: . в Август 24, 2021, 22:07:51 ---И ако допреди няколко години най-далечното минало, към което се обръщаха патриотарите, беше романтизираната версия на Възраждането и пасторалната идея за „чистото село“, днес все по-често се срещат твърдения, че корените на националното ни самочувствие са отпреди писмената история – във времената на траките.

Тази теория – за българите като наследници на траките – не е нова. За пръв път траките се споменават в български историографски труд през 1870 г. – в брошурата на Стефан Захариев „Татар-Пазарджишката кааза“. В него предосвобожденският писател споменава за митичния предводител Тир, който извел народи от Индия и те после се кръстили на негово име – траки. А като дошли на Балканите, елините ги нарекли пеласги. Те помежду си се наричали „ярии“ и били славяноезични. В трудовете на Раковски също се появяват подобни митове, макар и да не се споменават изрично траките.
никакъв проблем с копиранрто на текст

--- Край на цитат ---
...`ми благодаря, при мен не се получи, от годините ще да е ...

AnonimusBG:

--- Цитат на: фелдкурат Ото Катц в Август 24, 2021, 21:54:15 ---Попадна ми долното четиво - авторката заявява, че всичко е започнало от Тодор Живков, който обявил "В нашите жили тече тракийска кръв".
За съжаление сайтът не позволява копиране на текста, ще трябва да се чете и цитира по памет.

Четивото не ми хареса, сбириток, но нейсе - да чуем хората тук, които разбират. Част от тезите и имената бяха споменавани в култовата (или иконичната по новому) тема IYI на Штурчо.

Липсва ми Штурцо - може ли някои да го покани - и Мица също, и тя ги разбира.

Аз оставам само кибик-наблюдател, не ги разбирам.

   https://www.ploshtadslaveikov.com/kak-trakite-byaha-prevarnati-v-predtsi-na-balgarite/?fbclid=IwAR0BekyCzxnXTagE3KxOBSwR-YG_Ak57cWaV2_Pmj0EL3OWXISSZtSvKR30

--- Край на цитат ---

Може да се копира.
Има малка хватка която помага.
Ето го.

Как траките бяха превърнати в предци на българите
Силвия НЕДКОВА 24.08.2021 Време за четене: 5 мин.
Все повече българи, уморени от липсата на национална самоувереност поради проблемите на днешния ден, се опитват да изправят гръбнак чрез миналото. И понеже то на Балканите е малко условно, трудно за разделяне, невъзможно за сепариране, лесно се изражда в шовинизъм, какъвто демонстрира кандидатката за президент Цвета Кирилова.
И ако допреди няколко години най-далечното минало, към което се обръщаха патриотарите, беше романтизираната версия на Възраждането и пасторалната идея за „чистото село“, днес все по-често се срещат твърдения, че корените на националното ни самочувствие са отпреди писмената история – във времената на траките.

Тази теория – за българите като наследници на траките – не е нова. За пръв път траките се споменават в български историографски труд през 1870 г. – в брошурата на Стефан Захариев „Татар-Пазарджишката кааза“. В него предосвобожденският писател споменава за митичния предводител Тир, който извел народи от Индия и те после се кръстили на негово име – траки. А като дошли на Балканите, елините ги нарекли пеласги. Те помежду си се наричали „ярии“ и били славяноезични. В трудовете на Раковски също се появяват подобни митове, макар и да не се споменават изрично траките.

Теорията не добива широк отзвук преди 20-те години на ХХ век, когато Гаврил Кацаров, историк, археолог, за известно време ректор на Софийския университет, полага началото на науката тракология и чете лекции за траките. Той обаче не стига до националистически изводи и не превръща траките в прародители на българите. Вплита ги в общата балканска древна история и ги изследва в контекста на развитието на племенните и държавните образувания на полуострова.

Тезата за траките като носители на пределинска култура, предшественици на българския етнос и основно автохтонно население на Балканите, изкристализира късно. Лансирана е през 60-те години на ХХ век от социалистическото правителство, което се опитва да отклони повеите на критично мислене, долитащи от Чехия и Унгария, като засили националистическите настроения у нас. Подобен процес се развива и в Румъния, но там по-скоро става дума за дистанциране от опита на СССР да включи държавата в доктрината си за панславизма.

През 1967 г. Тодор Живков лично заявява, че „в нашите жили тече и тракийска кръв“ и критикува научната общност, че не отделя достатъчно внимание на траките. Това поставя началото на една тенденция, за която едва ли и бившият диктатор е вярвал, че ще стигне подобни мащаби в по-късно време.

Темата е подхваната от дъщеря му Людмила. Като председател на Комитета за култура тя дава старт на множество инициативи, които трябва да докажат, че българите са преки наследници на траките. През 1972 г. е основан първият в света специализиран Институт по тракология, оглавен от Александър Фол. Близкият на Людмила Живкова историк се заема да наложи идеята за траките като автохтонно население на българските земи, което е дало основите на българската народност. Едва тогава теорията за трите корена – прабългарски, славянски и тракийски – се превръща в държавна доктрина. Траките са представени като самостоятелна цивилизация, която влияе върху елинската и я предхожда.

Александър Фол е реалният създател на науката тракология и един от световно признатите траколози. Приносът му към чистата наука е голям, но активното му и ентусиазирано участие в пропагандния шум на соц идеологията хвърля сянка върху реалните му постижения.

В Румъния също основават Институт по тракология и се опитват да наложат идеята, че произхождат директно от племето даки и нямат никакъв славянски елемент. Мирча Елиаде помага много за лансирането на тези легенди.

Интересното е, че най-изявените траколози в света са с произход от Балканския полуостров. В Гърция, която не разделя тракийската цивилизация от елинската, траките се изучават като нещо, което стои на раздела между археологията и фолклора. В днешни дни особено сериозно тракологията се развива като клон на историческата наука и в Турция.

Има много основания за още повече изследвания на тракийската безписмена култура. Историята на траките е важен елемент от древността, който все още е недостатъчно изследван. Липсата на писменост затруднява, но не елиминира нуждата от допълнителни проучвания. Но пък недостигът на данни извън археологическите находки, които се финансират трудно и съхраняват още по-трудно, отнема ентусиазма на професионалните историци. Нишата бързо се запълва от лаици и псевдоучени, които се упражняват върху темата, превръщайки я в основа на националистически теории.

Все по-често се появяват и все по-необосновани са твърденията, че българите са основно траки, без особени примеси. Цитират се съмнителни генетични изследвания, търсят се доказателства в псевдонаучни източници, прилагат се лингвистични доказателства, основани на натъкмена етимология без езиковедска база. Говори се за тракийска писменост, каквато нито един истински учен не е открил, но пък блогъри и пишман историци размахват като несъмнен факт. Лингвистичните им фантазии стигат до абсурди, но са охотно приемани от публиката, готова да повярва на всичко, което е в разрез с твърденията на академичните историци.

А всъщност всичко започва от пропагандната машина на социалистическата държава, която не се е колебаела да използва сериозни исторически изследвания, за да ги включи в идеологическата обработка на хората. Лавината от исторически мистификации се развихря в наши дни заради интереси, невежество и отказ от доверие в авторитетите. Доверчивостта на публиката е благодатна почва за всякакви фантасмагорични измислици, представяни като „научни“ факти. Появяват се призиви, дори сериозни петиции за „промяна на историята“ – опасни в същността си и основани само на преувеличения и наукообразни твърдения.

И всичко това за сметка на траките – древно балканско население, претопено от римляните, което има само условна и частична историческа, антропологическа и етническа връзка с българския етнос. Твърдението, че българите са траки е чисто и просто опит да се използва древността за целите на дребнав популизъм. Друга полза от него няма.

P.S. Опа. Закъснял съм. Ако пречи мога да го махна.

.:
щракваш на прегледза четене.В мозилата ев ляво  до звесдичката за отметки в адресната лента- едно че си спестяваш снимки-другото е че всекакви псевдозащити отиват на майната си.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия